Lễ Hội Truyền Thống Kỷ Niệm 289 Năm Ngày Mất Đức Khai Trấn MẠC CỬU (1735-2024)