Văn bản pháp luật


STTXemSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1   09/2017/QH1419/06/2017Luật du lịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
2   1782/QĐ-UBND22/08/2014Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v bổ nhiệm Hòa giải viên lao động thuộc thị xã Hà Tiên
3   19/2014/QĐ-TTg05/03/2014Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
4   839/QĐ-BXD17/09/2012Quyết định số 839/QĐ-BXD ngày 17/09/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III
5   18/2009/QĐ-TTg03/02/2009Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020
6   93/2007/QĐ-TTg22/06/2007Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
7   32/2000/QĐ-TTG03/03/2000Quyết định số 32/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : phê duyệt quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu hà Tiên tỉnh Kiên Giang
8   47/1998/NĐ-CP08/07/1998Nghị định số 47/1998/NĐ-CP của Chính phủ : Thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập các phường thuộc thị xã
Trang: 1
 

Liên kết

0
1
2