Lễ giỗ Bà Mạc Mi Cô
64x64
Lễ giỗ kỷ niệm 256 năm ngày mất Bà Mạc Mi Cô (1763 – 2019) 20/11/2019

Lễ giỗ bà Mạc Mi Cô là một lễ hội văn hóa du lịch lớn, mang sắc thái văn hóa riêng của địa phương. Đây cũng là dịp để nhân dân thành phố Hà Tiên, du khách trong và ngoài tỉnh thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, qua đó tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

64x64
Lễ giỗ kỷ niệm 254 năm ngày mất Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) (1763-2017) 20/11/2017

Lễ giỗ Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) là một trong những lễ hội văn hóa du lịch lớn mang sắc thái văn hóa riêng của địa phương, đồng thời để tôn vinh những bậc tiền hiền đã có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

64x64
Lễ giỗ kỷ niệm 253 năm Bà Mạc Mi Cô 27/09/2017

Lễ giỗ Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) là một trong những lễ hội văn hóa du lịch lớn mang sắc thái văn hóa riêng của địa phương, đồng thời để tôn vinh những bậc tiền hiền đã có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

 

Liên kết

0
1