Du lịch - Thắng cảnh
Lăng Họ Mac - Điểm nhấn văn hóa lịch sử đất Hà Tiên
[ Cập nhật vào ngày 12/07/2021 ] - [ Số lần xem: 1866 ]

Đền thờ họ Mạc đầu tiên được xây dựng từ năm 1818 do Trấn thủ Mạc Công Du, cháu 4 đời của Mạc Cửu xây cất đơn sơ bằng gỗ lợp lá, ban đầu được gọi là Trung Nghĩa Từ, địa chỉ Trung Nghĩa Từ lúc bấy giờ là cạnh chùa Tam Bảo ngày nay. Sau đó, Trung Nghĩa Từ được ông Doãn Uẩn, một danh thần triều Nguyễn xin phép vua Thiệu Trị di dời về chân núi Bình San năm 1846. Theo thời gian, Đền thờ bị xuống cấp trầm trọng, mới được ông Nguyễn Thần Hiến, một trong những nhà cách mạng đầu tiên của phong trào Đông Du tại miền Nam, vận động nhân dân Hà Tiên trùng tu và kiến trúc được giữ nguyên đến hôm nay. Đền thờ là nơi đặt bài vị các công thần họ Mạc, các vị phu nhân và các tướng sĩ có công trạng theo phò tá họ Mạc.

Văn phòng Trung tâm

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

0
1
2