Du lịch - Thắng cảnh
Đình Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh Hà Tiên
[ Cập nhật vào ngày 25/01/2018 ] - [ Số lần xem: 3125 ]

Đình được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 23/11/2010. Đây là sự kiện có ý nghĩa góp phần bảo vệ, tu bổ các hiện vật, công trình kiến trúc, phục dựng lại các lễ hội xưa và quảng bá giới thiệu nơi đây đến đông đảo nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.


Đất Hà Tiên được thành lập năm 1708, khi đó ông Mạc Cửu thần phục chúa Nguyễn Phúc Chu phong chức Tổng Binh, tước Cửu Ngọc Hầu.

            Hà Tiên trở thành một Trấn, rồi sau đó là một Tỉnh của Việt Nam lúc bấy giờ. Con ông là Mạc Thiên Tích và cháu nội ông là Mạc Tử Sanh đều một lòng tận trung với nước, xây dựng và bảo vệ vùng đất nước, chống ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

            Khi các ông chết, được phong làm Phúc Thần. Dân thờ phụng ba vị Tôn Thần dày công khai phá mở mang bờ cõi, bảo vệ biên cương, phù hộ nhân dân cày cấy được mùa, an bình thịnh vượng. Nơi đó là Đình Thành Hoàng Bổn Cảnh, nhân dân Hà Tiên hết đời này qua đời khác đều nối tiếp phụng thờ, lễ bái. Họ sùng kính uy linh “Mạc Thị Thần Chi” có nghĩa là “kính thờ Tôn Thần Họ Mạc”. Tước vị được vua phong là “Hàm Quang Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần”.

_DSC7237.JPG

Nhân dân Hà Tiên lại trùng tu ngôi Đình, lần này cất quy mô hơn vào ngày mồng 2 tháng Chạp năm Đinh Hợi (tức là ngày 14 tháng Giêng năm 1888).

            Đình được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 23/11/2010. Đây là sự kiện có ý nghĩa góp phần bảo vệ, tu bổ các hiện vật, công trình kiến trúc, phục dựng lại các lễ hội xưa và quảng bá giới thiệu nơi đây đến đông đảo nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

            Đầu năm 2003, được sự nhất trí cho phép của thị xã và ủy ban nhân dân phường Bình San, Ban Bảo vệ di tích núi Bình San tiến hành lễ cúng Kỳ Yên có thỉnh sắc theo tập tục truyền thống lần đầu tiên. Cuộc tổ chức lễ hội truyền thống này, được sự hoan nghiên nồng nhiệt của toàn thể nhân dân thị xã.

            Từ đó, vào các ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ được tổ chức trọng thể tại Đình Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh Hà Tiên thu hút đông đảo sự tham gia của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước./.
Văn phòng Trung tâm

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

0
1
2